Samen op Padt

Met Samen op Padt wil ik bereiken dat mijn cliënten binnen een korte tijd een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van hun leefsituatie krijgen op verschillende gebieden. Iedereen mag zich vrij van beperkingen voelen. Mijn passie ligt in het helpen van mensen die om welke reden dan ook vast zijn komen te lopen ergens in hun leven. Daarnaast wil ik graag mijn eigen visie aan andere mensen overbrengen, waarbij ik zelf kan bepalen hoe ik dat doe.

Tevens is het zelf bepalen van mijn werktijden en dagen ook erg prettig. Ik ga op zoek naar de mogelijkheden die mensen nog zelf kunnen (zelfredzaamheid). Hulp vragen is natuurlijk niet altijd de makkelijkste weg, maar als de hulp er eenmaal is, wordt er vaak op geleund en kunnen ze niet meer zonder. Ik tracht de persoon in de richting te krijgen dat hij of zij toch nog veel zaken zelfstandig kan doen. De hulp wordt dan omgezet in een steuntje in de rug zodat ze altijd terug kunnen vallen in een vertrouwde situatie en dat ze terug kunnen vallen op iemand die vertrouwd is met hen. Het positieve bekrachtigen en het negatieve negeren is een van de mogelijkheden die er zijn om personen weer op het juiste spoor te krijgen en te behouden.

Samen op Padt wilt graag een serieuze onderneming zijn,  die mensen  met een beperking of achterstand helpt weer een zinvolle plek in de maatschappij terug te geven.